ไม้ชนะการประกวด งานพืชสวนโลกที่เชียง สวนอุดม กวาดมาเกือบ 30 รางวัล เชิญชมเลยครับ

เฟิร์น ที่1 เหรียญทอง คุณอุดม ฐิตวัฒนะสกุล สวน udomgarden

พรมออสเตเรีย รางวัลที่3  อุดม ฐิตวัฒนะสกุล สวน udomgarden

พรมออสเตรเลีย ที่3 เหรียญทอง คุณณัฐวรีย์ ฐิตวัฒนะสกุล สวน udomgarden

ฟิโลฯมูนไล้ท์ เหรียญทองแดง คุณทศพร บุญศุขะ สวน BMgarden

เล็บครุฑ รางวัลที่1 คุณทศพร บุญศุขะ สวน BMgarden

พรมออสเตรเลีย – ทองแดง คุณณัฐวรีย์ ฐิตวัฒนะสกุล สวน udomgarden

พรมออสเตรเลีย – เหรียญเงิน คุณอุดม ฐิตวัฒนะสกุล สวนudomgarden

พรมออสเตรเลีย ที่2 เหรียญทอง คุณบุญชู เกิดโภคา สวนThaiG

พรมออสเตรเลีย ที่1 เหรียญทอง คุณทศพร บุญศุขะ วสนBMgarden

จันผา ที่1  เหรียญทอง คุณอุดม ฐิตวัฒนะสกุล สวนudomgarden

จันผา ที่1 เหรียญทอง คุณอุดม ฐิตวัฒนะสกุล สวนudomgarden

แซนซิเวอร์เลีย ที่2  เหรียญทองทอง คุณอุดม ฐิตวัฒนะสกุล สวนudomgarden

แซนซิเวอร์เลีย ที่2 เหรียญทองทอง คุณอุดม ฐิตวัฒนะสกุล สวนudomgarden

ฟิโลเดนดรอน ใบไขว้ (แองเจอร่า) ที่1  เหรียญเงิน

ฟิโลเดนดรอน ใบไขว้ (แองเจอร่า) ที่1 เหรียญเงิน คุณอุดม ฐิตวัฒนะสกุล สวนudomgarden

คล้า ที่3 เหรียญทองทอง คุณอุดม ฐิตวัฒนะสกุล สวนudomgarden

คล้า ที่3 เหรียญทองทอง คุณอุดม ฐิตวัฒนะสกุล สวนudomgarden

โกสน ที่1  เหรียญทองทอง คุณอุดม ฐิตวัฒนะสกุล สวนudomgarden

โกสน ที่1 เหรียญทองทอง คุณอุดม ฐิตวัฒนะสกุล สวนudomgarden

คล้า ที่1 เหรียญทอง (ยอดเยี่ยม) คุณทศพร บุญศุขะ สวนBMgarden

คล้า ที่1 เหรียญทอง (ยอดเยี่ยม) คุณทศพร บุญศุขะ สวนBMgarden

ฟิโลฯ(เลื้อย)ใบเลื่อยเรียบ No_2  3 เหรียญทองแดง คุณทศพร บุญศุขะ สวนBMgarden

ฟิโลฯ(เลื้อย)ใบเลื่อยเรียบ No_2 ที่3 เหรียญทองแดง คุณทศพร บุญศุขะ สวนBMgarden

 คล้า ที่4 เหรียญเงิน คุณทศพร บุญศุขะ สวนBMgarden

คล้า ที่4 เหรียญเงิน คุณทศพร บุญศุขะ สวนBMgarden

คล้า ที่5 เหรียญเงิน คุณบุญชู เกิดโภคา สวนThaiG

คล้า ที่5 เหรียญเงิน คุณบุญชู เกิดโภคา สวนThaiG

คล้า ที่ 2 เหรียญทอง คุณณัฐวรีย์ ฐิตวัฒนะสกุล สวนudomgarden

คล้า ที่ 2 เหรียญทอง คุณณัฐวรีย์ ฐิตวัฒนะสกุล สวนudomgarden

ฟิโลฯ(เลื้อย)ใบเลื่อยเรียบ No_2  3 เหรียญทองแดง คุณทศพร บุญศุขะ สวนBMgarden

ฟิโลเดนเดรน No_2 3 เหรียญทองแดง คุณทศพร บุญศุขะ สวนBMgarden

เฟิร์น  เหรียญเงิน คุณณัฐวรีย์ ฐิตวัฒนะสกุล สวนudomgarden

เฟิร์น เหรียญเงิน คุณณัฐวรีย์ ฐิตวัฒนะสกุล สวนudomgarden

เล็บครุฑ(โชค) เหรียญเงิน คุณทศพร บุญศุขะ สวนBMgarden

เล็บครุฑ(โชค) เหรียญเงิน คุณบุญชู เกิดโภคา สวนThaiG

เล็บครุฑ(โชค) เหรียญเงิน คุณบุญชู เกิดโภคา สวนThaiG

บันไดสวรรค์ ที่5 เหรียญทองแดง คุณณัฐวรีย์ ฐิตวัฒนะสกุล สวนudomgarden

บันไดสวรรค์ ที่5 เหรียญทองแดง คุณณัฐวรีย์ ฐิตวัฒนะสกุล สวนudomgarden

ฟิโลฯก้านส้ม เหรียญทองแดง คุณณัฐวรีย์ ฐิตวัฒนะสกุล สวนudomgarden

ฟิโลฯก้านส้ม เหรียญทองแดง คุณณัฐวรีย์ ฐิตวัฒนะสกุล สวนudomgarden

ฟิโลฯซานาดู ที่2 เหรียญเงิน คุณบุญชู เกิดโภคา สวนThaiG

ฟิโลฯซานาดู ที่2 เหรียญเงิน คุณบุญชู เกิดโภคา สวนThaiG

เข็ม ที่4 เหรียญเงิน คุณณัฐวรีย์ ฐิตวัฒนะสกุล สวนudomgarden

พรมออสเตรเลีย