การปลูกไม้ประดับต้นเตี้ยคลุมดินในที่ลาดชัน

การปลูกไม้ประดับต้นเตี้ยคลุมดินในที่ลาดชัน จากประสบการณ์ที่สวนอุดมการ์เด้น ได้ทำการเกษตรแผนใหม่หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “เกษตรก้าวหน้า”  ได้มีการปลูกไม้ประดับต้นเตี้ยคลุมดินในที่ลาดชัน  แ Read More…