การสร้างแปลงผลิตไม้ตัดใบในสภาพแวดล้อมดินเหนียวชุ่มน้ำให้ได้ผลผลิตสูง

การสร้างแปลงผลิตไม้ตัดใบในสภาพแวดล้อมดินเหนียวชุ่มน้ำให้ได้ผลผลิตสูง จากการผลิตไม้ประดับหรือไม้ตัดใบที่ต้องปลูกลงแปลงดินในอดีต ความเปียกชื้นมากในฤดูฝน หรือช่วงหลังจากการรดน้ำด้วยระบบน้ำแบบอัตโนมัติ ทำ Read More…