“งานเลี้ยงแสดงความยินดี”เกษตรศาสตร์ ปราดเปรื่อง รุ่นที่ 10

ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ได้รับรางวัล เกษตรศาตร์ ปราดเปรื่อง รุ่นที่ 10 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสไปแสดงความยินดีกับนิสิตเ่ก่าของ ม.เกษตรศาสตร์ ลูกพระพิรุณ แ่ห่งทุ่งบางเขนมาค Read More…