มะม่วง มหาชนก รสชาดโดดเด่น หอมหวาน

คิดจะปลูกมะม่วงกินสุก แนะนำมะม่วงมหาชนก ลูกผลยาวใหญ่ เป็นมะม่วงพันธุ์ผสมระหว่างหนังกลางวันกับ มะม่วงซันเซท มีผลคล้ายหนังกลางวัน ใครคิดจะปลูกกินหรือขาย ต้องเป็น”มหาชนก” มหาชนก มะม่วงที่หากิ Read More…