สละหวานพันธุ์สุมาลี มีต้นพันธุ์ขายที่ ThaiG

สละรสหวานมีพันธุ์เดียว “พันธุ์สุมาลี” คนนิยมกินเพราะรสชาติหวาน ไม่เปรี้ยวเหมือนสละพันธุ์อื่นๆ มีเกษตรกรหลายคนปลูกขายผลอย่างเดียวก็รวย ตลาดรองรับต้อนรับดี มีเท่าไหร่ก็ขายหมดสวน ข้อควรระวังก Read More…