ขนุนพันธุ์ดี ขนุนแดงสุริยา อร่อยถูกใจคนกิน เนื้อสีแดงกรอบ

ขนุนเนื้อกรอบและหวาน ขนุนแดงสุริยา ขนุนสายพันธุ์จำปา ใครปลูกแล้วรวย ออกผลให้เก็บกิน เก็บขายกันทั้งปี ถ้าต้นพันธุ์เป็นกิ่งทาบ ไม่เกิน3ปีออกลูกให้กิน ” ขนุนแดงสุริยา ” เป็นขนุนที่ติดผลง่าย ผ Read More…

ขนุนรสชาติดี ต้องทองประเสริฐ ออกผลทั้งปีพันธุ์ทวาย

ปลูกขนุทนทั้งที่ ต้อง ขนุนทองประเสริฐ พันธุ์ทวายลดชาดดี ปลูกแล้วไม่ผิดหวัง ทั้งคนกินและตลาดอ้าแขนรับเพียบ เพราะผลใหญ่น้ำหนักดี เม็ดเล็กเนื้อเยอะจริง คนแกะขนุนขายชอบ ใครจะคิดว่า ผลไม้ธรรมดาๆ ที่เคยแกะก Read More…