“งานเลี้ยงแสดงความยินดี”เกษตรศาสตร์ ปราดเปรื่อง รุ่นที่ 10

ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ได้รับรางวัล เกษตรศาตร์ ปราดเปรื่อง รุ่นที่ 10 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสไปแสดงความยินดีกับนิสิตเ่ก่าของ ม.เกษตรศาสตร์ ลูกพระพิรุณ แ่ห่งทุ่งบางเขนมาค Read More…

การสร้างแปลงผลิตไม้ตัดใบในสภาพแวดล้อมดินเหนียวชุ่มน้ำให้ได้ผลผลิตสูง

การสร้างแปลงผลิตไม้ตัดใบในสภาพแวดล้อมดินเหนียวชุ่มน้ำให้ได้ผลผลิตสูง จากการผลิตไม้ประดับหรือไม้ตัดใบที่ต้องปลูกลงแปลงดินในอดีต ความเปียกชื้นมากในฤดูฝน หรือช่วงหลังจากการรดน้ำด้วยระบบน้ำแบบอัตโนมัติ ทำ Read More…