ทัวร์ญี่ปุ่นเยี่ยมบ้านนายกฯ สวนไม้ใบ สมุทรสาคร

ทัวร์ญี่ปุ่น โดย สมาคมไม้ประดับ ญี่ปุ่น พาคณะทัวร์ชาวญีุ่่ปุ่นชม สวนไม้ใบ อุดมการ์เด้น ซึ่งเป็นล้วนเป็นนักธุรกิจนำเข้าไม้ตัดใบ และเกษตรไม้ใบของญี่ปุ่น เยี่ยมชมสวนไม้ใบที่สวนอุดมการ์เด้น พร้อมกับดื่มน้ Read More…

ภาพบรรยากาศเที่ยวยุโรป

คุณอุดม ฐิตวัฒนะสกุล พาครอบครัวเที่ยวพักผ่อนรับอากาศหนาวๆที่ยุโรปเมื่อเดือน มกราคม ที่ผ่านมา เก็บภาพวิวสวยๆและมีคลิปวีดีโอ ที่มีไกด์ต้วน้อย น้องจ๊ะจ๋าลูกสาวที่น่ารักเป็นไกด์นำเที่ยว ทิปนี้ไปที่ ฮังการ Read More…

“งานเลี้ยงแสดงความยินดี”เกษตรศาสตร์ ปราดเปรื่อง รุ่นที่ 10

ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ได้รับรางวัล เกษตรศาตร์ ปราดเปรื่อง รุ่นที่ 10 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสไปแสดงความยินดีกับนิสิตเ่ก่าของ ม.เกษตรศาสตร์ ลูกพระพิรุณ แ่ห่งทุ่งบางเขนมาค Read More…