การพัฒนาพันธุ์ เล็บครุฑ ของอุดมการ์เด้น

ผลงานวิจัยพัฒนาอันทรงคุณค่าของ อุดม ฐิตวัฒนะสกุล เจ้าของสวน อุดมการ์เด้นที่มีมายาวนานกว่า10ปี บัดนี้ได้ทยอย อวดสายตาชาวไทยและชาวโลกถึงไม้ประดับสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งทีมวิจัย มากกว่า10สถาบันการศึกษาในประเท Read More…