โครงการ “เกษตรลดผลกระทบในระบบเศรษฐกิจไทย”

  อาชีพการเกษตร เป็นอาชีพที่อยู่คู่กับคนไทยมายาวนานนับแต่ก่อนกาลมีการบันทึก ความรู้ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ทั้งจากการเรียนการสอนในระบบและนอกระบบบางครั้งก็ถูกเรียกว่า ครูพักลักจำ ซึ่งก็ใช่ว่าจะเก็บได้ Read More…