การปลูกไม้ตัดใบชนิดลำต้นเลื้อย

การปลูกไม้ตัดใบชนิดลำต้นเลื้อยให้ยึดเกาะกับไม้ยืนต้น จากการผลิตไม้ตัดใบลำต้นเลื้อยที่ผ่านมา มักประสบปัญหาคุณภาพของใบที่ไม่ได้คุณภาพ และใช้พื้นที่มาก จากการทดลองของนักศึกษาฝึกงาน ภายในสวนอุดมการ์เด้น ด Read More…