ไม้ใบประดับเพื่อการส่งออกของไทย

ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน ร่วมกับ สมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทย “จัดทำิงานวิจัยเพื่อการสนับสนุนการผลิตเชิงธุรกิจ” ไม้ใบประดับ Foliage Plant ใบไม้สวยๆไม่เพียงช่วยเยียวยาโลก ด้วยการดูดซับ Read More…