นายกฯ เยี่ยมชมงานสวนไม้ประดับประเทศอเมริกา

นายกเที่ยวชมงานไม้ประดับประเทศอเมริกา เพื่อชมความก้าวหน้าทางการเกษตร และการตลาดไม้ประดับ แ่ละไม้ใหม่ รวมทั้งไม้ตัดใบ เมื่อปลายเดือนตุลาคม 2555 หลังจากชมงานไม้ประดับแล้วก็แวะชมน้ำตก Niagara Falls USA เ Read More…