ญี่ปุ่นเที่ยวสวนไม้ประดับอุดมการ์เด้นราชบุรี

JTB Hokkaido Corp.โดย Takashi Kawamoto, Haruka Nakagawa และ Koji Mitsuishi เข้าดูงาน Udomgarden เก็บข้อมูลและภาพเพื่อนำนักท่องเที่ยวชาวอาทิตย์อุทัยเยือนประเทศไทยและศึกษาธุรกิจไม้ประดับ ในการเชื่อมความสัมพันธ์ทางการค้าต่อไป