ทีมงาน Horti Asia พาสื่อเข้าเยี่ยมชมอุดมการ์เด้น

Horti Asia นำกองทัพผู้สื่อข่าวทั้งทีวี และสื่อสิ่งพิมพ์ทุกสังกัด ทุกค่ายเยี่ยมชมสวนอุ

ดมการ์เด้น สวนไม้ประดับ ไม้ตัดใบ ย่านดำเนินสะดวก ซึ่งอยู่ห่างจาก ตลาดบ้านแพ้ว

สมุทรสาคร ไม่ไกลมากนัก

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 เวลา 17.00 น. คุณลัดดา มงคลชัยวิวัฒน์ ผู้จัดการทั่วไป

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด หรือ NEO ในฐานะผู้จัดงาน Horti

ASIA 2012 งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพืชพรรณ ผัก ผลไม้ ดอกไม้ และ

กล้วยไม้แห่งภูมิภาคเอเชีย ได้เชิญผู้สื่อข่าวสายเกษตร ไม่ว่าจะเป็นทีวี หนังสือพิมพ์ สื่อออ

นไลน์ เยี่ยมชมสวนอุดมการ์เด้น ซึ่งเป็นสวนไม้ประดับ และไม้ตัดใบส่งออก โดยมี อ.อุดม

ฐิตวัฒนะสกุล เจ้าของสวนไม้ประดับส่งออก และ นายกฯไม้ประดับแห่งประเทศไทย คอย

ให้การต้อนรับในการเยี่ยมชมสวนอุดมการ์เด้นในครั้งนี้เป็นอย่างดี และอย่างอบอุ่น

เมื่อทีมงาน Horti Asia และสื่อทุกท่านมาถึง ทางสวนอุดมการ์เด้นก็ได้จัดอาหารว่าง

ประเภทผลไม้ ไว้บริการต้อนรับ แต่สิ่งที่ผุ้สื่อข่าวชอบมากที่สุดก็คือ สับประรด แกะตา

เพชรบุรี ซึ่งรสชาด หอมหวานช่ำ และกรอบ

หลังจากได้รับประทานอาหารว่างเรียบร้อยก็ได้เวลาเดินชมความสวยงามภายในสวนซึ่งมี

เนื่อที่กว่า 70 ไร่ ทีมงานและผู้สื่อข่าวรู้สึกเสียดายที่พวกเรามาถึงเย็นมากไปหน่อย เลยได้

มีโอกาสชมความงามของสวนน้อย เพราะมืดเสียก่อน ซึ่ง อ.อุดม ฐิตวัฒนะสกุล ก็ได้เป็น

วิทยากรคอยแนะนำและบอกเรื่องราวต่างๆ ที่น่าสนใจของพรรณไม้ที่อยู่ในโรงเรือน

ปิดท้ายรายการจากการเยี่ยมชมภายในสวนแล้ว อ.อุดม ก็ได้เชิญทีมงาน Horti Asia

และผู้สื่อข่าวทุกแขนง ของสายเกษตร รับประทานอาหารค่ำ ที่ตลาดบ้านแพ้ว ซึ่งเป็นร้าน

ริมน้ำ บรรยากาศดีเยี่ยมมากครับ เมื่อทานข้าวเสร็จ คุณลัดดา มงคลชัยวิวัฒน์ ผู้จัดการทั่วไป

NEO ในฐานะผู้จัดงาน Horti ASIA 2012 งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าน

พืชพรรณ ผัก ผลไม้ ดอกไม้ และกล้วยไม้แห่งภูมิภาคเอเชีย พร้อมผู้สื่อข่าวทุกท่านกล่าวคำ

ขอบคุณ อ.อุดม ที่ได้ดูแลและต้อนรับทีมงาน Horti Asai และผู้สื่อข่าวเป็นอย่างดี