ท่าน อนันต์ ลิลา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร อตีตผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯตรวจเยี่ยม ศึกษาดูงาน ที่อุดมการ์เด้น สวนไม้ตัดใบที่ใหญ่ที่สุดที่ดำเนินสะดวก
โดยมีคุณอุดม ฐิตวัฒนะสกุล เจ้าของสวนคอยให้การต้อนรับ และพาชมไม้ด่างตัวใหม่ที่เพิ่งค้นพบในสวนอุดม ซึ่งก็คือ “หน้าวัวใบดำด่าง” ทั้งสวยงามและแปลกตา ขณะนี้ยังประเมินค่าไม่ได้ เพราะมีอยู่แห่งเดียว ที่อุดมการ์เด้น ใครอยากเห็นอยากชมก็ขอเชิญชมได้ที่อุดมการ์เด้น

ท่าน อนันต์ ลิลา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ท่าน อนันต์ ลิลา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ชม หน้าวัวใบดำด่าง

 

 

ศ.ดร.ระพี สาคริก บิดาแห่งกล้วยไม้ไทยท่านเป็นกำลังใจภาคส่วนเกษตรไทยตลอด

ศ.ดร.ระพี สาคริก บิดาแห่งกล้วยไม้ไทยท่านเป็นกำลังใจภาคส่วนเกษตรไทยตลอด

ศ.ดร.ระพี สาคริก บิดาแห่งกล้วยไม้ไทยท่านเป็นกำลังใจภาคส่วนเกษตรไทยตลอด

คณะนักบริหารพัฒนาการเกษตร และสหกรณ์เข้าศึกษาดูงานที่ “อุดมการ์เด้น”

คณะนักบริหารพัฒนาการเกษตร และสหกรณ์เข้าศึกษาดูงาน

คณะนักบริหารพัฒนาการเกษตร และสหกรณ์เข้าศึกษาดูงาน

คณะนักบริหารพัฒนาการเกษตร และสหกรณ์เข้าศึกษาดูงาน

คณะนักบริหารพัฒนาการเกษตร และสหกรณ์เข้าศึกษาดูงาน

คณะนักบริหารพัฒนาการเกษตร และสหกรณ์เข้าศึกษาดูงาน

คณะนักบริหารพัฒนาการเกษตร และสหกรณ์เข้าศึกษาดูงาน

นิสิตไต้หวัน เยี่ยมสวนอุดมการ์เด้น

นิสิตไต้หวัน เยี่ยมสวนอุดมการ์เด้น

นิสิตไต้หวัน เยี่ยมสวนอุดมการ์เด้น

นิสิตไต้หวัน เยี่ยมสวนอุดมการ์เด้น

 

ระบบขนส่งภายในอุดมการ์เด้น เสร็จสมบูรณ์แล้ว

ระบบขนส่งภายในอุดมการ์เด้น เสร็จสมบูรณ์แล้ว

ระบบขนส่งภายในอุดมการ์เด้น เสร็จสมบูรณ์แล้ว