ต้นองุ่นทะเลใบด่าง ในสวนอุดมการ์เ้ด้น

องุ่นทะเลใบด่าง เป็นไมัต่างประเทศ แถบอเมริกากลาง โดยปกติแล้วมีใบเป็นสีเขียว และมีรูปทรงเป็นพุ่ม สามารถปลูกได้ทั้งดินเค็ม และดินจืด แต่ต้นนี้เป็นองุ่นทะเลใบด่าง เหลืองสวย ซึ่งหายาก ราคาตอนนี้ ยังค่อนข้างแพงอยู่พอสมควร สูงประมาณ 1 ฟุต ราคาประมาณ 100 บาท สูง 2 ฟุต ก็ประมาณ 280 บาท (เท่าที่ทราบมา)
ลักษณะของต้น
-เป็นไม้ยืนต้น เป็นทรงพุ่ม หนาทึบ เนื้อไม้แข็ง ทนต่อความแห้งแล้งได้เป็นอย่างดี -เป็นไม้ที่เจริญเติมโตได้เร็ว
-ใบใหญ่ ไบล่วงน้อยมาก
-ดอกสีขาว กลิ่นหอม แต่ไม่มาก
-มีผลเป็นพวงเคล้ายกับองุ่นทั่วไป
-ไม่มีโรคแมลงรบกวน
ประโยชน์
-ปลูกบังลม ตามบ้านเรื่อน รีสอร์ท หรือจะปลูกเป็นรั้วก็ดีไม่น้อย เพราะใบดกหนา
-ผล เมื่อออกดอกแล้ว จะออกผลเป็นพวงคล้ายกับองุ่นทั่วไป ผลสุกสีแดงอมส้ม รสชาดหวานอมเปรี้ยว นำมาทำแยม ทำไวน์รสชาดดี หรือไม่ก็นำมาทำเยลลี่ก็สุดยอดครับ
การขยายพันธุ์
-ตอนกิ่ง ใช้เวลาประมาณเดือนครึ่ง ออกราก
-เพาะเมล็ด แต่ถ้าจะให้ผมเปรียบเทียบไปแล้ว ระหว่าง เมล็ดกับกิ่งตอน ผมแนะนำใช้กิ่งตอนดีกว่า เพราะว่าใช้เวลาน้อยกว่ากันมากครับ
หาดูที่ไหนไม่ได้ เวลาที่ท่านแวะเวียนมาที่สวนอุดมการ์เด้น สามารถขอเข้าไปชมได้ครับ

องุ่นทะเลใบด่าง ไม้ประดับหายาก ณ.สวนอุดมการ์เด้น

บทความโดย บุญชู เกิดโภคา