ไม้ป่านับวันจะสูญหาย ต้นมะริด มีแต่คนตัดไม่มีคนปลูก ปัจจุบันราคาเนื้อไม้แพงอย่างกับทองคำ เพราะยิ่งหายากราคายิ่งสูง ดังนั้นใครอยากมีมรดกให้ลูก ปลูกต้นมะริด