ท่องเที่ยว

นักศึกษา จีน ใต้หวัน เข้าศึกษางานดูงาน ก่อนรับปริญญา

นักศึกษา จีน ใต้หวัน เข้าศึกษางานดูงาน ก่อนรับปริญญา เพื่อทำรายงานส่งอาจารย์ก่อนรับปริญญา ณ,สวนไม้ใบ ดำเนินสะดวก ราชบุรี นำทีมเข้าชมโดย อาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตร กำแพงแสน   National Chung Hsing Un Read More…

ทิศทางตลาดไม้ประดับ ไม้ตัดใบ ยุคอาเซียนรวมกันเป็หนึ่ง

นักศึกษาจาก Asia-Pacific Internationnal University เข้ามาศึกษาสิ่งแวดล้อมด้านการผลิตสินค้าเกษตร ไม้ประดับ ไม้ตัดใบที่สัมพันธ์กับความต้องการตลาดโลก ธุรกิจเกษตรไม้ตัดใบ ขยายตัวในทิศทางบวก ทำให้ตลาดโลก ม Read More…

โรงเรียนวัดดอนแจง เข้าศึกษาทำไม้ตัดใบ

ครูและนักเรียน โรงเรียนวัดดอนแจง เข้ารับการอบรมและศึกษาการทำไม้ตัดใบ เพื่อนำไปพัฒนาและต่อยอดให้กับผู้ปกครอง โรงเรียนวัดดอนแจง (ไสวราษฎร์วิทยาคาร) คณะครูและนักเรียน ได้มาเรียนรู้และมาทำกิจกรรมนอกสถานที Read More…

อุดมการ์เด้นสวนไม้ใบ ราชบุรี บินลัดฟ้าชมสวนเกษตรญี่ปุ่น

คุณอุดม ฐิตวัฒนะสกุล เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ เยี่ยมชมสวนเกษตร ณ.ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้รับเชิญจากผู้ผลิตฟาร์มเกษตรของประเทศญี่ปุ่น