สถานทูตเนเธอร์แลนด์เลี้ยงสังสรรค์ กับสมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทย

สถานทูตเนเธอร์แลนด์ ได้ส่งหนังสือเชิญ คุณอุดม ฐิตวัฒนะสกุล ในฐานะนายกสมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทย เข้าพบ ณ.สถานทูตเนเธอร์แลนด์

เมื่อไม่นานมานี้ อ.อุดม  ฐิตวัฒนะสกุล ได้รับหนังสือเชิญเข้าพบเจ้าหน้าที่ทูตของประเทศเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย เพื่อปรึกษาและเพื่อสร้างความพันธุ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศเนเธอร์แลนด์ ในเรื่องมุมมองเกษตรไทย และเกษตรโลก หลังจากได้พบประพูดคุยกัน ก็มีการเลี้ยงอาหารระหว่างเจ้าหน้าที่ทูตเนเธอร์แลนด์และกรรมการสมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทย

เนเธอร์แลนด์เชิญ อุดมการ์เด้น ขอคำปรึกษาเกี่ยวเกษตรไทย เกษตรโลก