เชิญเที่่ยวงานสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ณ.สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ตั้งแต่ 15- 19 สิงหาคม 2555

บรรยากาศบ้านเล็กในป่าใหญ่

นี่คือทางเข้าครับ อย่าหลงนะครับ

หุ่นไล่กากับแปลงข้าวสาธิต

สวนเกษตรสมัยใหม่