ฟิโลฯใบพาย(philodendron hybird)  ไม้ใหม่ที่ผู้คนคงยังไม่รู้จักเท่าใดนัก บางคนที่เคยเดินป่าเขตภาคตะวันตกและภาคใต้อาจจะเห็นฟิโลฯใบพาย(เถา)ที่ขึ้นตามต้นไม้ใหญ่หรือตามผาสูง มีลักษณะลำต้นเลื้อย ใบออกตามข้อของลำต้นยาวคล้ายใบพาย ที่คนถิ่นลุ่มน้ำใช้เป็นอุปกรณ์จ้วงน้ำนำเรือไปข้างหน้าตามใจปราถนา และนี่เองที่มีความเชื่อจนใครก็หามาปลูก แต่ฟิโลฯใบพายชนิดนี้นมิได้เหมือนกับพันธุ์ที่เห็นจากป่าหรือที่นำออกจากป่ามาปลูกขึ้นหลักขายกันจนชินตา แต่ฟิโลฯใบพายต้นนี้มีลำต้นที่เป็นต้นตั้ง ข้อต้นติดถี่ ก้านใบอวบอิ่มชูแผ่นใบพายให้สวยเป็นระเบียบและโตช้า ที่คุณอุดมนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านเขตอาเซี่ยนเมื่อหลายปีก่อน บัดนี้ได้ปลูก ขยายพันธุ์ และตัดใบให้นักจัดดอกไม้ชั้นนำของเมืองไทยให้อวดโฉมมาช่วงเวลาหนึ่งแล้ว แต่ยังไม่กว้างขวางนัก อาจด้วยเพราะต้นที่มีข้อถี่มีลำต้นตัดชำได้อย่างไม่ทันใจนัก จึงไม่สามารถทำจำนวนตอบสนองตลาดต้นและใบได้อย่างไม้ประดับชนิดอื่น และนั่นก็เป็นเสน่ห์ของไม้ประดับชนิดนี้ด้วยเช่นกัน ด้วยรูปทรงที่มีความสวยเด่นอย่างมีเอกลักษณ์ นับว่าเป็นไม้ประดับที่น่าจับตามองอีกชนิดหนึ่ง ที่นอกจากปลูกประดับต้นเป็นไม้กระถางภายใน หรือลงดินภายนอกอาคารได้เป็นอย่างดีแล้ว ขณะเดียวกันก็ยังใช้ตัดใบประดับให้เกิดความหลากหลายในแง่การใช้จัดตบแต่ง อย่างไม่ซ้ำแบบใครในชื่อที่เรียกว่า”ฟิโลฯใบพายต้น “อีกด้วย