สถาบันเทคโนโลยี่แห่งเอเซีย หรือเรียกย่อๆว่า ” AIT ” Asian Insitute of technology โดย ดร.ซากีร์  โฮสเซ็น หัวหน้าโครงการฝึกอบรม

สำนักงานบริหารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยี่แห่งเอเซีย ไ้ด้ีมีความสนใจที่จะส่งเจ้าหน้าที่จากประเทศโอมาน เพื่อมาดูงานเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ที่นำมาใช้ในสวน  โดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อพัฒนางานสวน ในด้านงานเกษตร เพื่อที่จะได้มีความรู้ในการเข้าฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อนำไปพัฒนาการเกษตรต่อไป

ประมวลภาพ  สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย. Asian Institute of Technology ดูงานที่อุดมการ์เด้น

[

ข่าวโดย สำนักข่าวThaiG