ไม้ประดับ

บทศึกษาพัฒนา การเกษตร ประเทศไทย

บทศึกษาพัฒนาการเกษตร ประเทศไทย ศึกษาและรวมรวมโดย อุดม ฐิตวัฒนะสกุล ถึงความเป็นมาเป็นไปของระบบงานเกษตรทุกภาคส่วนที่เราเกี่ยวข้อง อยากเห็นการเกษตรเราเติบโต พัฒนายั่งยืนมีเสถียรภาพพัฒนาก้าวไกลเป็นผู้นำใน Read More…

นักศึกษา จีน ใต้หวัน เข้าศึกษางานดูงาน ก่อนรับปริญญา

นักศึกษา จีน ใต้หวัน เข้าศึกษางานดูงาน ก่อนรับปริญญา เพื่อทำรายงานส่งอาจารย์ก่อนรับปริญญา ณ,สวนไม้ใบ ดำเนินสะดวก ราชบุรี นำทีมเข้าชมโดย อาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตร กำแพงแสน   National Chung Hsing Un Read More…

ทิศทางตลาดไม้ประดับ ไม้ตัดใบ ยุคอาเซียนรวมกันเป็หนึ่ง

นักศึกษาจาก Asia-Pacific Internationnal University เข้ามาศึกษาสิ่งแวดล้อมด้านการผลิตสินค้าเกษตร ไม้ประดับ ไม้ตัดใบที่สัมพันธ์กับความต้องการตลาดโลก ธุรกิจเกษตรไม้ตัดใบ ขยายตัวในทิศทางบวก ทำให้ตลาดโลก ม Read More…

โรงเรียนวัดดอนแจง เข้าศึกษาทำไม้ตัดใบ

ครูและนักเรียน โรงเรียนวัดดอนแจง เข้ารับการอบรมและศึกษาการทำไม้ตัดใบ เพื่อนำไปพัฒนาและต่อยอดให้กับผู้ปกครอง โรงเรียนวัดดอนแจง (ไสวราษฎร์วิทยาคาร) คณะครูและนักเรียน ได้มาเรียนรู้และมาทำกิจกรรมนอกสถานที Read More…