ต้นพันธุ์สมุนไพรหายาก ที่สวนอุดม

หลังจากไม่ได้อัพเดทนาน วันนี้ทางสวนเรานำต้นพันธุ์สมุนไพรหายาก มาให้ชมค่ะ เป็นงานขยายพันธุ์สมุนไพรไปพร้อมกับไม้ตัดใบ ทำไปพร้อมๆกัน แอบซุ่มศึกษาเรื่องสมุนไพรมานานเพราะใจรักในการศึกษาทดลองการขยายพันธ์ุ โดยเฉพาะต้นพันธุ์สมุนไพรที่ขึ้นตามป่าตามเขา โอกาสที่จะได้เมล็ดมาเพาะพันธุ์ช่างอยากเย็น ทำให้ราคาเมล็ดพันธุ์มีราคาสูงลิบลิ่ว กิโลละเป็นหมื่นกันเลยทีเดียว เช่นตระกลู กวาวเครือ วันนี้สวนเราได้ทำการปลูกและขยายพันธุ์มาสักระยะหนึ่งแล้ว พอมีต้นพันธุ์มาให้ชมค่ะ

dong jad kachaipa kow pai2 pai3

ทิศนาจ

ทิศนาจ

ไพลเหลืองไพลเหลือง

รากปลาไหลเผือก

รากปลาไหลเผือก

%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%811ว่านสากเหล็ก
%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87ว่านเอ็นเหลือง
%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%a21อบเชย
เช่น ดองดึง ทิศนาจ กระชายแดง ไพลเหลือง ว่านนางคำ รากปลาไหลเผือก ว่านเปราะหอม กระทือ ดีปลี ฯลฯ