การทำแปลงปลูกและปลูกไม้ประดับตัดใบอย่างมีประสิทธิภาพ


“ปัจจุบันนี้ สวนอุดมได้รื้อแปลงปลูกและทำแปลงใหม่ทำให้ผลผลิตเพิ่มเกิน100%ในฟื้นที่เท่าเดิม”

คุณอุดมชี้ให้ดูแปลงปลูกแบบใหม่

คุณ อุดม ฐิตวัฒนะสกุล เจ้าของสวนอุดมการ์เด้น ผู้ประสบความสำเร็จในการทำไม้ตัดใบ เผยเคล็ดลับการทำแปลงปลูกและการปลูกไม้ตัดใบเพื่อให้ได้ผลผลิตที่คุ้มค่ามาก ที่สุด
เมื่อก่อนที่สวนอุดมจะทำแปลงปลูกที่ใหญ่เวลาเดินตัดใบต้องเอื้อมมือจนสุดตัว ทำให้บางครั้งตัวของคนตัดไปโดนต้นไม้ทำให้เกิดความเสียหาย การปลูกแต่ละต้นก็ห่างกันและช่องระหว่างแปลงก็ใหญ่ซึ่งทำให้ได้ผลผลิตน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ขาดโอกาศในการทำรายได้ และใช้ฟื้นที่ไม่คุ้มค่า

แปลงปลูกแบบใหม้ใช้วัสดุปูคุมวัชพืช ตามช่องทางเดินด้วย

แต่ตอนนี้คุณอุดม ฐิตวัฒนะสกุล ผู้ไม่เคยหยุดการคิดและพัฒนาได้ทำการทดลองทำแปลงปลูกและการปลูกแบบใหม่ซึ่งให้ผลผลิตเกินคาด ทางสวนอุดมได้ทำการรื้อแปลงเก่าเกือบหมดแล้ว และทำแปลงปลูกไม้ตัดใบใหม่ ซึ่งทำแปลงให้เล็กลงกว่าเดิมช่องว่างระหว่างแปลงเล็กลงแค่เดินได้เวลาเดินก็จะได้เหยีบย่ำวัชพืชไปด้วยเป็นการกำจัดวัชพืชอีกวิธีหนึ่งทางสวน อุดมยังได้ปูวัสดุคลุมวัชพืชอีกด้วย เพื่อคุมวัชพืชที่เราไม่ต้องการจะได้น้อยลงและง่ายต่อการกำจัด
ส่วนการปลูก ตอนนี้ทางสวนอุดมค้นพบว่า การปลูกให้ถี่ขึ้น(ให้ต้นชิดกันมากขึ้น)จะทำให้ไม้ตัดใบโตเร็ว ไม่ต้องห่วงว่าใบจะชนกันเพราะเราต้องตัดใบขายอยู่แล้ว ฟื้นที่ใช่สอยเท่าเดิมแต่ผลผลิตเพิ่มขึ้นเท่าตัวเคล็ดลับนี้ทางสวนอุดมไม่หวงห้าม และยินดีถ้าสวนไหนจะนำไปปฎิบัติตาม หรือจะมาดูงานที่สวนอุดมการ์เด้น คุณอุดมก็ยินดีต้อนรับและยินดีให้คำแนะนำ

แปลงปลูกต้นนางพญาปีกเหล็ก การปลูกต้นจะชิดกัน

แปลงปลูกแบบเดิมที่อุดมการ์เด้น

การทำแปลงปลูกไม้ประดับตัดใบอย่างมีประสิทธิภาพ จากในอดีต การสร้างแปลงผลิตไม้ประดับตัดใบ มักนิยมการก่อด้วยอิฐบล็อกเป็นกรอบแปลง สำหรับปลูกพืชด้วยตันทุนอิฐบล็อกที่มีราคาสูง การก่อก็ต้องปรับระดับพื้นดินเพื่อความสวยงาม และความเสมอของก้อนอิฐบล็อก ที่ผ่านมาการเปลี่ยนแปลงประยุกต์ ของอุดมการ์เด้น ดำเนินสะดวก ได้เปลี่ยนจากอิฐบล็อกมาเป็นสแลนเก่าที่นำมาตัดตามความยาวโดยกำหนดความกว้าง ที่ 50เซนติเมตร นำมาขึงเป็นแปลงแทนอิฐบล็อก สามารถทำให้ประหยัดทั้งเวลาและแรงงานได้มาก แต่ถึงกระนั้นก็ยังคงมีต้นทุนที่สูงอยู่ การทำแปลงปลูกในปัจจุบัน อุดมการ์เด้นได้ยกเลิกการใช้ สแลนกั้นข้างขอบแปลง โดยใช้แนวขึงเชือกและเทวัสดุทำเป็นแปลงปลูกตามแนวเชือกให้ตรง เพื่อความสวยงามก็สามารถสร้างแปลงปลูกที่ดีมีประสิทธิภาพและให้ผลผลิตที่ดี มิได้ด้อยกว่าแต่ก่อนเลย