ทูตเนเธอร์แลนด์เชิญ อ.อุดม เข้าปรึกษาเกษตรโลก

สถานทูตเนเธอร์แลนด์ ได้ส่งหนังสือเชิญ คุณอุดม ฐิตวัฒนะสกุล ในฐานะนายกสมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทย เข้าพบ ณ.สถานทูตเนเธอร์แลนด์

อ่านเพิ่มเติม

เนเธอร์แลนด์เชิญ อุดมการ์เด้น ขอคำปรึกษาเกี่ยวเกษตรไทย เกษตรโลก