อิทธิพลของปุ๋ยชีวภาพ และปุ๋ยเคมี ต่อการเจริญเติบโตของหน้าวัวใบยาว

อิทธิพลของปุ๋ยชีวภาพ พีจีพีอาร์ 1,2,3 และปุ๋ยเคมี ต่อการเจริญเติบโตของหน้าวัวใบยาว โดย นาย ณัฐปคัลภ์ มงคลชัย รหัสนักศึกษา 5510610031 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นางสาวเสาวณี เฟืองแก้ว รหัสนักศึกษา 551018 Read More…

ขนุนพันธุ์ดี ขนุนแดงสุริยา อร่อยถูกใจคนกิน เนื้อสีแดงกรอบ

ขนุนเนื้อกรอบและหวาน ขนุนแดงสุริยา ขนุนสายพันธุ์จำปา ใครปลูกแล้วรวย ออกผลให้เก็บกิน เก็บขายกันทั้งปี ถ้าต้นพันธุ์เป็นกิ่งทาบ ไม่เกิน3ปีออกลูกให้กิน ” ขนุนแดงสุริยา ” เป็นขนุนที่ติดผลง่าย ผ Read More…

อินทผลาลัม พันธุ์ชอบกิน นิยมปลูกกัน

อินทผลัม จากอิสราเอล พันธุ์เด็คเลตนัวร์ พันธุ์ยอดนิยมกินสุก รสชาดหวานเจี๊ยบ กลิ่นหอมเตะจมูก ผลสุกแก่จัดสีแดงสดใส ปลูกได้ทุกภาคของไทย เป็นสายพันธุ์คนนิยมทานมากที่สุดโลก อินทผาลัม ยิ่งถ้าปลูกะภาคอีสาน ร Read More…

บทศึกษาพัฒนา การเกษตร ประเทศไทย

บทศึกษาพัฒนาการเกษตร ประเทศไทย ศึกษาและรวมรวมโดย อุดม ฐิตวัฒนะสกุล ถึงความเป็นมาเป็นไปของระบบงานเกษตรทุกภาคส่วนที่เราเกี่ยวข้อง อยากเห็นการเกษตรเราเติบโต พัฒนายั่งยืนมีเสถียรภาพพัฒนาก้าวไกลเป็นผู้นำใน Read More…