การปลูกไม้ตัดใบชนิดลำต้นเลื้อย

การปลูกไม้ตัดใบชนิดลำต้นเลื้อยให้ยึดเกาะกับไม้ยืนต้น จากการผลิตไม้ตัดใบลำต้นเลื้อยที่ผ่านมา มักประสบปัญหาคุณภาพของใบที่ไม่ได้คุณภาพ และใช้พื้นที่มาก จากการทดลองของนักศึกษาฝึกงาน ภายในสวนอุดมการ์เด้น ดำเนินสะดวก ได้ทำการปลูกไม้ประดับตัดใบชนิดเลื้อยให้ยึดเกาะกับต้นไม้ยืนต้น ผลสรุปและสามารถนำไปใช้ได้จริง ทั้งการเผยแพร่สู่สาธารณะ ถึงการให้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีกว่าที่ปลูกอย่างทั่วไปในแปลง และคุณภาพเทียบเคียงได้กับไม้ประดับตัดใบชนิดเลื้อยที่ปลูกเข้ากับหลักอย่าง มีนัยสำคัญเดียวกัน
ไม้ตัดใบชนิดลำต้นเลื้อย ก็มีหลายชนิด เช่น มรกตแดง พลูฉีกหรือพลูจีบ มอนสเตร่า ฟิโลฯหูช้าง แต่สำคัญก็คือต้นไม้ที่เราจะนำไม้ตัดใบปลูกต้องไม่ผลัดใบ หรือว่าต้องมีร่มตลอด ไม้ใบของเราก็จะไม่เสียหายจากการโดนแดด

การปลูกไม้ตัดใบชนิดลำต้นเลื้อยให้ยึดเกาะกับไม้ยืนต้น

การปลูกไม้ตัดใบชนิดลำต้นเลื้อยให้ยึดเกาะกับไม้ยืนต้น

มรกตแดง