แหล่งขายกิ่งพันธุ์ไม้ผล

ขอแนะนำ สวนผลิตกิ่งพันธุ์ไม้ผลที่มี คุณภาพและเชื่อถือได้ในประเทศไทย ThaiG ศูนย์ผลิตต้นกล้าพันธุ์ไม้ ตรงตามสายพันธุ์ ต้องการต้นพันธุ์ไม้ผล ไปทีเวปไซต์ด้านล่างนี้ 

ThaiG http://www.thaicentralgarden.com/

การทำเกษตรให้ได้ผล ท่านต้องเลือกและคัดพันธุ์ไม้ ให้ตรงตามสายพันธุ์ที่เราต้องการ ถ้าได้พันธุ์ไม้ไม่ดี โอกาสในการจะได้ผลผลิตดีๆ หายไปแล้ว50% ดังนั้นก่อนปลูกต้นไม้ ท่านควรวางแผนงาน การคัดเลือกพันธุ์ไม้ก่อน กิ่งพันธุ์ต้องดีและสมบูรณ์