งาน ISRMAX Asia 2013 ISRMAX Horti & Agri Asia 2013 Industry Briefing

อุดม ฐิตวัฒนะสกุลบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จํากัด และ บริษัท พิกซี่ คอนซัลติ้ง โซลูชั่นส์ จํากัด เรียนเชิญ คุณอุดม ฐิตวัฒนะสกุล นายยกฯไม้ประดับแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “แนวโน้มความอยู่รอดของอุตสาหกรรมเกษตรไทยยุค AEC”ในงาน “ISRMAX Asia 2013 ISRMAX Horti & Agri Asia 2013 Industry Briefing
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องบูลรูม A โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพ

ISRMAX Asia 2013 ISRMAX Horti & Agri Asia 2013 Industry Briefing

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จํากัด และ บริษัท พิกซี่ คอนซัลติ้ง โซลูชั่นส์ จํากัด จะร่วมจัดงาน ISRMAX Asia 2013 and ISRMAX Horti & Agri Asia 2013 ระหว่างวันที่ 15 – 17 สิงหาคม 2556 ณ อาคาร 5 – 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อเป็นเวทีจัดแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรม ตลอดจนวัสดุ อุป กรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมการเกษตรประเภท ข้าว ข้าวโพด น้ําตาล รวมไปถึง พืชผัก ผลไม้ และดอกไม้ ในภูมิภาคเอเชีย อย่างครบวงจรตลอดทั้งห่วงโซ่ธุรกิจเกษตร ตั้งแต่ก่อนการเก็บเกี่ยว หลังการเก็บ เกี่ยว จนถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรการขนส่ง กระจายสินค้า และ โลจิสติกส์

ISRMAX Asia 2013 ISRMAX Horti & Agri Asia 2013 Industry Briefing

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของภาคอุตสหกรรมก่อนการจัดงานจริง บริษัท อิมแพค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จํากัด จึงได้จัดงาน  ISRMAX Asia 2013 Industry Briefing ภายใต้แนวคิด “The outlook of Thai &  ASEANAgricultural Industry” ในวันพฤหัสบดีที่ 14กุมภาพันธ์ 2556 ระหว่างเวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องบูลรูม A โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพ กรุงเทพฯ โดยเชิญวิทยากรผู็ทรงคุณวุฒิร่วมแสดงวิสัยทัศน์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และ ชี้ทิศทางและความท่าทายของภาคอุตสาหกรรม ท่ามกลางสถานการณ์ทางเศรษฐโลกที่ผันผวน พร้อมการแถลงความคืบหน้าการจัดงานแก่สื่อมวลชนเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน

ISRMAX Asia 2013 ISRMAX Horti & Agri Asia 2013 Industry Briefing

 

“ISRMAX Asia 2013 ISRMAX Horti & Agri Asia 2013 Industry Briefing

 งาน ISRMAX Asia 2013 Industry Briefing_1