ทัวร์ญี่ปุ่นเยี่ยมบ้านนายกฯ สวนไม้ใบ สมุทรสาคร

ทัวร์ญี่ปุ่น โดย สมาคมไม้ประดับ ญี่ปุ่น พาคณะทัวร์ชาวญีุ่่ปุ่นชม สวนไม้ใบ อุดมการ์เด้น

ซึ่งเป็นล้วนเป็นนักธุรกิจนำเข้าไม้ตัดใบ และเกษตรไม้ใบของญี่ปุ่น เยี่ยมชมสวนไม้ใบที่สวนอุดมการ์เด้น พร้อมกับดื่มน้ำชาที่บ้านนายกสมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม ที่ผ่านมา สมาคมไม้ประดับ แห่งประเทศญี่ปุ่น ได้พาคณะทัวร์ชาวญี่ปุ่น และสื่อมวลชลเกษตรญี่ปุ่นมากกว่า 30 ท่าน มาเยี่ยมชม สวนไม้ใบ และดื่มน้ำชาพร้อมอาหารว่างตอนบ่าย ณ.ที่บ้านนายกสมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทย พร้อมกับเที่ยวชมห้องแล็ปเพาะเนื้อเยื่อที่ทันสมัยแห่งหนึ่งของประเทศไทยที่บ้านแพ้ว สมุทรสาคร โดยมีคุณอุดม ฐิตวัฒนะสกุล นายกฯ ไม้ประดับ ก็ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

จากการได้สอบถามได้ความว่า คณะทัวร์ญี่ปุ่นที่ได้มาท่องเที่ยวเมืองไทยในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ มาดูการผลิตไม้ตัดใบของสวนอุดมการ์เด้นโดยเฉพาะ ซึ่งคณะทัวร์ก็ล้วนเป็นนักธุรกิจนำเข้าไม้ตัดใบและผูผลิตใบไม้ของประเทศญี่ปุ่น และก็ได้มีการสั่งนำเข้าไม้ใบจากสวนอุดมการ์เด้นเพิ่มขึ้นอีกพอสมควร เพราะเห็นขบวนการผลิตไม้ใบแล้วเพิ่มความเชื่อมั่นในการผลิตไม้ใบเกรด A++

งานนี้วงการสื่อมวลชนไทยก็ไปทำข่าวกันคับคั่ง ทั้งทีวี หนังสือพิมพ์ และสื่อออนไลน์โดยเฉพาะสำนักข่าว ThaiG ไทยเซ็นทรัลการ์เด้น สื่อออนไลน์สายการเกษตรที่มาแรงอยู่ในขณะนี้ก็มา….

คุณอุดม ฐิตวัฒนะสกุล ขอขอบคุณสื่อสารมวลชลทุกๆ สำนักข่าว ที่เห็นความสำคัญและได้ให้เกียร์ติมาร่วมกันทำข่าวเกษตรในครั้งนี้