มะพร้าวซอ มวยพราหมณ์ สายฟ้าฟาด โหนกช้าง บางกุ้ง เป็นไม้ผลที่น่าปลูก

มะพร้าวซอ ไม้ผลโบราณที่น่าปลูก เป็นพันธุ์ไม้ผลหายากขายราคาดี สำหรับทำซ้ออู้ ซ้อด้วง ลูกละหลายพันบาท พันธุ์มะพร้าวที่หายาก มวยพราหมณ์ สายฟ้าฟาด โหนกช้าง บางกุ้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม