อุดมการ์เด้นสวนไม้ใบ ราชบุรี บินลัดฟ้าชมสวนเกษตรญี่ปุ่น

คุณอุดม ฐิตวัฒนะสกุล เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ เยี่ยมชมสวนเกษตร ณ.ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้รับเชิญจากผู้ผลิตฟาร์มเกษตรของประเทศญี่ปุ่น

ลัดฟ้าสู่ญี่ปุ่น

ลัดฟ้าสู่ญี่ปุ่น

ครอบครัวอุดมการ์เด้น

ครอบครัวอุดมการ์เด้น

Japna2

Japan3

Japna4

Japan6

Japan7