ท่าน อนันต์ ลิลา และ ศ.ดร.ระพี สาคริก เยี่ยมอุดมการ์เด้น

ท่าน อนันต์ ลิลา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร อตีตผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯตรวจเยี่ยม ศึกษาดูงาน ที่อุดมการ์เด้น สวนไม้ตัดใบที่ใหญ่ที่สุดที่ดำเนินสะดวกค่ะ
โดยมีคุณอุดม ฐิตวัฒนะสกุล เจ้าของสวนคอยให้การต้อนรับ และพาชม หน้าวัวดำใบด่าง ไม้ใหม่ ซึ่งเพิ่งจะค้นพบในสวนอุดม  ซึ่งหามูลค่าไม่ได้

006_

ศ.ดร.ระพี สาคริก บิดาแห่งกล้วยไม้ไทยท่านเป็นกำลังใจภาคส่วนเกษตรไทยตลอด

002

คณะนักบริหารพัฒนาการเกษตร และสหกรณ์เข้าศึกษาดูงาน

004

003

005
ระบบขนส่งภายในอุดมการ์เด้น เสร็จสมบูรณ์แล้ว

007