อาจารย์และคณะนิสิตจุฬาฯ เข้าฟังคำบรรยาย การทำไม้ใบที่สวนอุดมการ์เด้น

อาจารย์และนิสิตจุฬาฯ มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมและฟังคำบรรยายการทำเกษตรแผนใหม่ ณ.สวนอุดมการ์เด้น ดำเนินสะดวก ราชบุรี

อาจารย์ ดร.ศันธยา กิตติโกวิท

คณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาพ3คน อ.อุดม ฐิตวัฒนะสกุล ดร. ศันธยา กิตติโกวิท(กลาง) อีกท่าน ดร.ศุภวรรณ วิเศษน้อย

นิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา2556 โดยมีอาจารย์ ดร.ศันธยา กิตติโกวิท เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบในการสอน พานิสิต 50 คน เข้าเยี่ยมชมกิจการอุดมการ์เด้น และรับฟังการบรรยาย การจัดการธุรกิจเกษตร งานไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ตัดใบ การตลาดระดับภูมิภาคและระดับสากลโดยมีคุณ อุดม ฐิตวัฒนะสกุล เป็นผู้ต้อนรับและบรรยายในโอกาสดังกล่าว

นิสิตนักศึกษาจุฬาฯ คณะพณิชยศาสตร์ การบัญชี

นิสิตจุฬา กำลังนั่งฟังคำบรรยายในศูนย์อบรมอุดมการ์เ้ด้น

 

นักศึกษามหา'ลัยจุฬา ชมสวนไม้ประดับ

นักศึกษามหา’ลัยจุฬา ชมสวนไม้ตัดใบ

สาธิตการเพาะพันธุ์ไม้ตัดใบ

นักศึกษากำลังเรียนรู้การสาธิต เพาะพันธุ์ไม้ใบ

ท่านใดสนใจอยากเรียนรู้การทำเกษตรก้าวหน้า ติดต่อได้ที่ศูนย์อบรมอุดมการ์เด้น ดำเนินฯ ราชบุรี เรายินดีถ่ายทอดความรู้ให้ท่าน เพื่อการทำเกษตรแบบเพียงพอ