งานสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส.มก. ครบรอบ 60ปี

แจ้งบอกข่าวประชาสัมพันธ์งานครบรอบหกสิบปี ของ ส.มก.ในงาน “ร่วมรุ่นนนทรี น้องพี่ผูกพัน”

ศิษย์เก่า ส.มก. อุดม ฐิตวัฒนะสกุล

ศิษย์เก่า ส.มก. อุดม ฐิตวัฒนะสกุล

ขอเรียนเชิญนิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุกวิทยาเขต เข้าร่วมกิจกรรม ครบรอบหกสิบปี ของ สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มาพบปะกันภายใต้ชื่องาน “รวมรุ่นนนทรี น้องพี่ผูกพัน”

ร่วมกิจกรรมปลูกต้นนนทรีอันเป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย,ร่วมชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของ ส.มก., ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตปัจจุบัน พิธีมอบโล่เกียรติคุณให้แก่นิสิตเก่าที่ทำคุณประโยชน์แก่ ส.มก.,ร่วมชมบู้ทเครือข่าย ของ สมาชิก ส.มก. ตลอดจนกิจกรรมบันเทิงมากมาย อาทิดนตรีวงรวมดาวกระจุย วงดนตรี เคยู แบน และ เคยู วิน ซิมโฟนี่ที่คว้ารางวัลอันดับ 6 ในการแข่งขันระดับโลก และอันดับ 1 ในเอเซีย

วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่ 10.00 – 20.00 น. ณ ที่ทำการ สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ( ก่อนถึงกรมป่าไม้)

โทร 02-579 -2419, 02 -579-3485

ส.มก. ครบรอบหสิบปี