เจแปนฟาวน์เดชั่น ร่วมกับอุดมการ์เด้นและห้างอิเซตัน เปิดบรรยายจัดดอกไม้

การบรรยายและสาธิตการจัดดอกไม้แบบอิเคบานะ เจแปนฟาวน์เดชั่น ร่วมกับห้างสรรพสินค้าอิเซตัน และอุดมการ์เด้น จัดการบรรยายและสาธิตการจัดดอกไม้แบบอิเคบานะ