เจแปนฟาวน์เดชั่น ร่วมกับอุดมการ์เด้นและห้างอิเซตัน เปิดบรรยายจัดดอกไม้

การบรรยายและสาธิตการจัดดอกไม้แบบอิเคบานะ เจแปนฟาวน์เดชั่น ร่วมกับห้างสรรพสินค้าอิเซตัน และอุดมการ์เด้น จัดการบรรยายและสาธิตการจัดดอกไม้แบบอิเคบานะ

**หมายเหตุ​รับไม่จำกัดจำนวน สำหรับผู้ต้องการเข้าฟังการบรรยายและชมการสาธิต
รับจำนวนจำกัด เพียง 15 ท่านเท่านั้น สำหรับผู้ต้องการฝึกปฏิบัติ โดยมีเงื่อนไขต้องเข้าฟังการบรรยายด้วย จึงจะมีสิทธิ์สำรองที่นั่งการฝึกปฏิบัติได้
สำรองที่นั่งการฝึกปฏิบัติได้ที่คุณดวงใจ มีกังวาล โทร. 02-260-8560-4 หรืออีเมล [email protected] ได้ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 9.00-17.00 น. จนกว่าที่นั่งจะเต็ม
รีบฉวยโอกาสทองเดี๋ยวนี้ ก่อนที่จะสายเกินไป!

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ เลขที่
159 สุขุมวิท 21กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2260-8560-4

จัดไม้สวยแบบอิเคบานะ

จัดไม้สวยแบบอิเคบานะ

ต้นไม้สวยอย่างมีสไตล์ ของคนโมเดิร์น Ikabana

ต้นไม้สวยอย่างมีสไตล์ ของคนโมเดิร์น Ikabana

ไม้สีสันสดใส ในรูปแบบอิเคบานะ

ไม้สีสันสดใส ในรูปแบบอิเคบานะ