ผู้ตรวจการกระทรวงการคลัง เข้าตรวจเยี่ยมสวนไม้ใบ อุดมการ์เด้น

ท่านสาธิต รังค์สิริ ผู้ตรวจการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สรรพากรพื้นที่จังหวัดราชบุรี เข้าเที่ยวชมและฟังคำบรรรยายภายในสวน ไม้ประดับและ ไม้ใบ อุดมการ์ เด้น ดำเนินสะดวก

ท่าน สาธิต รังคสิริ ( เสื้อขาว) ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง อดีต อธิบดีกรมสรรพากร

สรรพากรพื้นที่จังหวัดราชบุรี ดูงานที่สวนไม้ใบ

คุณศิริวัลย์ แก้วมูลเนียม (ยืนติดอุดม)สรรพากรพื้นที่ราชบุรี

ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมธุรกิจการเกษตรที่อุดมการ์เด้น ดำเนินสะดวก ราชบุรี

เพื่อวิเคราะห์ความมั่นคงทางเศรษฐกิจระดับรากหญ้าในพื้นที่เกษตรกรรมที่มีการผลิตพืชผัก ผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ระดับแถวหน้าของประเทศโดยมี คุณอุดม ฐิตวัฒนะสกุล ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปด้านการผลิตและการตลาดให้กับผู้ตรวจฯและคณะ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

ท่านใดอยากไปเที่ยวชมสวน ไม้ประดับ ไม้ใบ ของคุณอุดม เจ้าของสวนไม้ตัดได้ ตำบลดอนคลัง ดำเนิน สะดวก ราชบุรี ก็เชิญนะครับ เรายินดีให้การต้อนรับเต็มที่

สรรพากรราชบุรี เข้ามาตรวจเยี่ยมสวนไม้ประดับอุดมการ์ เด้น

เ่จ้าหน้าที่สรรพากรกำลัง ชมความงามของไม้ใบ

ท่านผู้่ตรวจการ ชมแปลงปลูกไม้ใบ

ท่านผู้่ตรวจการ ชมแปลงปลูกไม้ใบ