คณะเกษตร ม.กำแพงแสน แลกเปลี่ยนนิสิตระดับปริญญาตรีกับประเทศไต้หวัน

ข่าว ปชส คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับ National Chung Hsing University โดย San-Gwang Hwang Ph.D ประเทศไต้หวัน ได้มีการแลกเปลี่ยนนิสิตระดับปริญญาตรีประจำทุกปี โดยในปี 2557 คณาจารย์และนิสิตได้มีโอกาสเดินทางมาร่วมกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนความรู้และศึกษาดูงานการดำเนินงานด้านการผลิตและส่งออกไม้ประดับไม้ตัดใบ อุดมการ์เด้น ที่เป็นการดำเนินงานภายใต้หลักเกษตรปลอดภัย โดยการประสานงาน อาจารย์ ดร. อัญมณี อาวุชานนท์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ เสริมสร้างพัฒนาการแลกเปลี่ยนความรู้ประสพการณ์ทางวิชาการ เพื่อยังประโยชน์ทางการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ร่วมมือทั้งในส่วนงานเกษตร สังคม ร่วมกันระหว่างไทย-ไต้หวัน อย่างยั่งยืน

 

นิสิตเกาหลีเยี่ยมสวนอุมการ์เด้น

นิสิตไต้หวัน เยี่ยมสวนอุดมการ์เด้น

นิสิตเกาหลีเยี่ยมสวนอุมการ์เด้น

นิสิตไตหวัน เยี่ยมสวนอุดมการ์เด้น

นิสิตเกาหลีเยี่ยมสวนอุมการ์เด้น

นิสิตไต้หวัน เยี่ยมสวนอุดมการ์เด้น

นิสิตเกาหลีเยี่ยมสวนอุมการ์เด้น

นิสิตไตหวัน เยี่ยมสวนอุดมการ์เด้น

นิสิตเกาหลีเยี่ยมสวนอุมการ์เด้น

นิสิตไต้หวัน เยี่ยมสวนอุดมการ์เด้น

นิสิตเกาหลีเยี่ยมสวนอุมการ์เด้น

นิสิตไต้หวัน เยี่ยมสวนอุดมการ์เด้น ชมแปลงมอนเตร่า

นิสิตเกาหลีเยี่ยมสวนอุมการ์เด้น

นิสิตไตหวัน เยี่ยมสวนอุดมการ์เด้น

นิสิตเกาหลีเยี่ยมสวนอุมการ์เด้น

นิสิตไต้หวัน เยี่ยมสวนอุดมการ์เด้น ชมแปลงหน้าวัวใบดำ

นิสิตเกาหลีเยี่ยมสวนอุมการ์เด้น

นิสิตไต้หวัน เยี่ยมสวนอุดมการ์เด้น

นิสิตเกาหลีเยี่ยมสวนอุมการ์เด้น

นิสิตไต้หวัน เยี่ยมสวนอุดมการ์เด้น

 

อุดมการ์เด้นแหล่งเรียนรู้เรื่องใบตัดใบมาตรฐานส่งออก อุดมการ์เด้นเปิดต้อนรับสำหรับนิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาดูงาน เพื่อทำธุรกิจไม้ตัดใบ ยินต้อนรับและให้คำแนะนำทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเรา