ปัญหาอุปสรรคและโอกาส เกษตรไทย กับการเปิดประชาคมอาเซี่ยน

จะเกิดอะไรขึ้น กับเกษตรกรไทย เมื่อประชาคมอาเซี่ยนเปิด ทั้งผลกระทบและโอกาส เกษตรจังหวัดปทุมฯ และรัฐมนตรีเกษตร เชิญ อ.อุดม ฐิตวัฒนะสกุล เป็นวิทยากรร่วม

เพื่อเป็นวิทยาทานแก่เกษตรกร และผู้บริหารสำนักงานเกษตรจังหวัด เตรียมตัวให้พร้อมเมื่อเราเข้าสู่ AEC

เมื่อไม่นานมานี้ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ได้มีการจัดประชุมเสวนา เพื่อให้ความรู้กับผู้บริหารองค์กร รวมถึงเกษตรกรในภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้ได้รับรู้ทิศทางของเกษตรไทย ในวาระที่ประเทศไทยได้เข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน

ภายใต้หัวข้อ “โอกาสและผลกระทบจากการเป็นประชาคมอาเซียน”  โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อเสริมสร้างความเเข็งแกร่ง ให้กับโครงสร้างด้านการจัดการงานเกษตรของจังหวัดประทุมฯ

เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลง เพิ่มความรู้และภูมิคุ้มกันให้กับเจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัด และเกษตรกร รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถ พอกพูนความรู้ให้แน่น เพื่อในการพัฒนางานเกษตรให้ดียิ่งขึ้น

โดยมีวิทยากรเข้าร่วมเสวนาหลายท่าน เช่น ดร.อภิชาติ พงษ์ศรีอดุลชัย รัฐตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อ.อุดม ฐิตวัฒนะสกุล ผู้ประกอบการผลิตและส่งออกไม้ใบ สวนอุดมการ์เด้น
ดร.จิราวรรณ แย้มประยูร อดีตรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Semina 1.1

Semina 2.1

 

Semina 4.1

 

Semina 3.1

 

Semina 5.1