นักศึกษาจีน(ไต้หวัน)เข้าเยี่ยมอุดมการ์เด้น เพื่อศึกษาดูงาน

สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตของสถาบันกับนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งชาติ “จงชิง สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) “

 ในโอกาสนี้ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมดูงานสถานประกอบการณ์อุดมการ์เด้นธุรกิจไม้ประดับไทย  
โดยมีอาจารย์ ดร.ศุภวรรณ วิเศษน้อย อาจารย์ประจำสำนักวิชาฯผู้ประสานงานโครงการเป็นผู้ดูแลโครงการและการศึกษาดูงาน
  งานมีคุณอุดม ฐิติวัฒนะสกุล เจ้าของสวนคอยให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาจากจีน อย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง
6 1 2 3 4 5