สมาคมไม้ดอก ไม้ประดับ เ้ข้าคารวะท่านอธิการบดี ม.เกษตร

นายกสมาคม ไม้ดอก ไม้ประดับนำคณะคารวะท่านอธิการบดี ม.เกษต

คุณอุดม ฐิตวัฒนะสกุล นายกสมาคม ไม้ดอก ไม้ประดับแห่งประเทศไทย นำคณะเข้าคารวะท่านอธิบดี ม.เกษตร เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2554 รายละเอียดเพิ่มเติม

  • คุณอุดม ฐิตวัฒนะสกุล คารวะท่านอธิบดี ม.เกษตร

  • คุณอุดม ฐิตวัฒนะสกุล นายกสมาคม ไม้ดอก ไม้ประดับนำคณะเข้าคารวะท่านรองอธิบดี ม.เกษตร