“งานเลี้ยงแสดงความยินดี”เกษตรศาสตร์ ปราดเปรื่อง รุ่นที่ 10

ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ได้รับรางวัล เกษตรศาตร์ ปราดเปรื่อง รุ่นที่ 10

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสไปแสดงความยินดีกับนิสิตเ่ก่าของ ม.เกษตรศาสตร์ ลูกพระพิรุณ แ่ห่งทุ่งบางเขนมาครับ ซึ่งเป็นงานมอบรางวัลให้กับนิสิตเ่ก่าและใหม่ที่สร้างชื่อเสียงให้กับ ม.เกษตรศาสตร์ (KU) งานนี้มีชื่อว่า “เกษตรศาตร์ ปราดเปรื่อง รุ่นที่ 10” ซึ่งเป็นการเชิดชูเกียรติ กับท่านที่สร้างคุณงามความดีพร้อมทั้งนำชื่อเสียงมาสู่สถาบัน ณ.โรงแรมโซฟิเทล เซนทาราแกรนด์ เซ็นทรัลลาดพร้าว ห้องแกรนด์บอลลููน งานนี้จัดได้ยิ่งใหญ่และสมเกียรติมากสำหรับผู้ที่เข้ารับรางวัล บรรยากาศยอดเยี่ยมและทุกท่านมีความเป็นกันเองเป็นอย่างมากๆ ซึ่งผู้ที่เข้ารับรางวัลในครั้งนี้ ก็ล้วนแต่มีชื่อเสียงทั้งนั้น มีตั้งแต่อธิบดี ไปจนถึงนักธุรกิจ และคณาจารย์ที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัยเป็นจำนวนมาก ผมเห็นแล้วปราบปลื้มไปกับ KU ด้วยเช่นกัน และผู้ที่ได้รับรางวัล “เกษตรศาสตร์ปราดเปรื่อง รุ่นที่ 10 ” นั้น ก็มี อ.อุดม ฐิตวัฒนะสกุล เจ้าของสวนอุดมการ์เด้น ซึ่งเป็นสวนไม้ประดับ ไม้ตัดใบ ที่ใหญ่ในระดับต้นๆ ของประเทศไทย พร้อมกับตำแหน่งนายกสมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทย ท่านก็เป็น 1 ใน  17 คน ที่ได้เข้ารับรางวัลนี้ โดยท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้มอบรางวัล

รายชื่อผู้เข้ารับรางวัล “เกษตรศาสตร์ ปราดเปรื่อง รุ่นที่ 10”

อ.อุดม  ฐิตวัฒนะสกุล เจ้าของธุรกิจไม้ประดับ ไม้ตัดใบส่งออก และนายกสมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทย


นายจักรี  สุจริตธรรม อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายวรวิทย์  จำปีรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง

นายอาทิตย์  อิสโม อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

นายชาติชาย  ทิพย์สุนาวี อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

นายวิมล  จันทรโรทัย อธิบดีกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นางพรรณพิมล  ชัญญานุวัตร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ดร.วิจารย์  สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

นายชัยภัฏ สมบูรณ์ดำรงกุล  ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พล.ต.ท.วุฒิ  ลิปตพัลลภ หัวหน้าคณะทำงานร่างแผนแม่บทเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

นายวรรณศักดิ์  รุ่งโรจน์วณิชย์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฎิบัติการำฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

นายประภาส  เตมียบุตร ประธานกรรมการ บริษัทเสาทิพย์ จำกัด

นายวิชัย  จิราธิยุต ผู้อำนวยการโครงการ บริษัท สแกนเนีย สยาม จำกัด

นายสุรพงษ์  ตินนังวัฒนะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แเมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

นายสุเทพ  วงศ์รื่น  ประธานสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

นายพนิพล  เกิดแย้ม  หัวหน้าฝึกสอนสโมสรฟุตบอล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บุญชู  เกิดโภคา   ข่าวและประชาสัมพันธ์