เกษตรน่ารู้ การทำเกษตร สิ่งที่ให้ความสำคัญ คือ ต้องมีองค์ความรู้เรื่องเกษตร ถ้าไม่มีความรู้เรื่องเกษตร ท่านอาจจะไม่ประสบความสำเร็จในการทำเกษตร สิ่งที่ท่านต้องรู้ เช่น

  • วิชาการเกษตร
  • วิชาการตลาดเกษตร
  • วิชาเศรษฐศาสตร์

3 วิชานี้ จะให้ท่านทำเกษตร ประสบผลสำเร็จ