P.superseeloum(ฟิโลฯมะละกอใบหนา)

เป็นไม้ใบตัวใหม่ของอุดมการ์เด้นที่ออกตัวแรง ซึ่ง“ P.superseeloum(ฟิโลฯมะละกอใบหนา)” ตัวนี้เป็นไม้เพาะเนื้อเยื่อของ อุดมการ์เด้น ที่พึ่งจะออกวางตลาดได้ไม่นานก็เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและนอกประเทศ ซึ่งตอนนี้อุดมการ์เด้นผลิตได้ไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด

ลักษณะเด่น คือ
1.จะมีใบที่หยักพริ้ว ใบหนาและแข็ง สามารถเก็บรักษาได้นาน 1-2 สัปดาห์

2.ไม่มีโรคและแมลงรบกวน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.081809-1900 คุณอุดม ฐิตวัฒนะสกุล

ภาพ P.superseeloum(ฟิโลฯมะละกอใบหนา)