การพัฒนาพันธุ์ เล็บครุฑ ของอุดมการ์เด้น

เล็บครุฑโชค ไม้ใหม่จากอุดมการ์เด้น

ผลงานวิจัยพัฒนาอันทรงคุณค่าของ อุดม ฐิตวัฒนะสกุล เจ้าของสวน อุดมการ์เด้นที่มีมายาวนานกว่า10ปี บัดนี้ได้ทยอย อวดสายตาชาวไทยและชาวโลกถึงไม้ประดับสายพันธุ์ใหม่
ซึ่งทีมวิจัย มากกว่า10สถาบันการศึกษาในประเทศเข้าไปฝึกงาน ณ สวนอุดมการ์เด้น แดนดำเนินสะดวก ราชบุรี ล้วนแล้วมุ่งมั่นตั้งใจให้เกิด นวัตกรรมใหม่ ในกลุ่มพืชประดับที่วันนี้ได้รับความสนใจไม่เว้นแม้นักสะสม ผู้ปลูกเลี้ยง ทั้งชาวไทยและต่างชาติ ในนาม”เล็บครุฑ โชค”(Polyscias hybrid)ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาจากเล็บครุฑผักชี ที่ที่ไหนก็มี แต่ด้วยความธรรมดาที่ไม่ธรรมดาได้ถูกหยิบยกมาพัฒนาต่อยอด ให้เกิดความเหมือนที่แตกต่าง

จากกระบวนการทางการศึกษาเรียนรู้ของ นิสิต นักศึกษา ในสาขาเกษตร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการผลิตพืช ที่จะจบเป็นบัณฑิตพร้อมรับใช้สังคม ต้องเข้าฝึกประสพการณ์วิชาชีพ ตามสถานประกอบการ และนั่นเอง เขาเหล่านั้นได้วิจัยและส่งผ่านงานให้กับสวนและรุ่นน้องที่หมุนเวียนไปฝึกงานตลอดทั้งปีโดยไม่มีช่วงว่างเว้น อ่านรายละเอียดต่อ