การสร้างแปลงผลิตไม้ตัดใบในสภาพแวดล้อมดินเหนียวชุ่มน้ำให้ได้ผลผลิตสูง

การสร้างแปลงผลิตไม้ตัดใบในสภาพแวดล้อมดินเหนียวชุ่มน้ำให้ได้ผลผลิตสูง จากการผลิตไม้ประดับหรือไม้ตัดใบที่ต้องปลูกลงแปลงดินในอดีต

ความเปียกชื้นมากในฤดูฝน หรือช่วงหลังจากการรดน้ำด้วยระบบน้ำแบบอัตโนมัติ ทำให้เกิดการเปียกชื้นหรือชื้นแฉะ เมื่อมีการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในพื้นที่นั้นนานๆ จากการเดินไปมาจะทำให้พื้นที่นั้นเกิดการขังน้ำและเป็นจุดท่วมขังตลอดทั้งปี ทุกฤดูกาล

พื้นที่ปลูกในบริเวณนั้น จะได้รับผลกระทบไปด้วยคือ การเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตที่ลดลง กระบวนการการทำร่องดินแบบสลับร่องระบายน้ำแบบร่องปลูกผัก แต่เพิ่มความกว้างของร่องดินเป็น9เมตร (จากเดิม3.5-4 เมตร) เพื่อเพิ่มพื้นที่ปลูก และจักการวางดินจากการขุดดินเป็นร่องน้ำให้กลางร่องมีความสูงมากที่สุดและ ค่อยๆไล่ระดับซ้ายขวาลดลง จนไปถึงขอบร่องดินที่ติดอยู่กับชายน้ำให้ได้ความสูงเท่ากับความสูงในแนว ระนาบเดิม อ่านรายละเอียดต่อ