รัฐมนตรีเกษตรและภริยา เวียดนาม ดูการผลิตไม้ใบสวนอุดมการ์เด้น

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เวียตนาม พร้อมด้วยภริยา เข้าเยี่ยมชมอุดมการ์เด้น ผู้ผลิตไม้ประดับตัดใบ ในอำเภอ ดำเนินสะดวก จังหวัด ราชบุรี

Assoc.Prof.Dr.BUI CACH TUYEN Ministry of Natural Resources and Environment Viet Nam Environment Administration

จากที่ต้นพันธุ์และผลผลิตไม้ประดับตัดใบได้ขยายตลาดเข้าไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน เวียตนามอย่างต่อเนื่องและโอกาสที่ภูมิภาคนี้จะมีการเปิดการค้าเสรีแห่งภูมิภาคในชื่อที่คุ้นหูในชื่อเรียกว่า AEC ที่กำหนดการค้าในภูมิภาคเป็นหนึ่งเดียว เสมือนครอบครัวเราใหญ่ขึ้น มีอำนาจทางการผลิต และการค้าใหญ่ขึ้น ทำให้เป็นที่จับจ้อง สายตาในภูมิภาคอื่นเมียงมองมาเขตการค้านี้
ทำให้ระดับรัฐมนตรีประเทศเพื่อนบ้านอยู่เฉยไม่ได้ จากการต้องปรับตัว เรียนรู้ ยอมรับ ถึงการต้องเปลื่ยนแปลงในอีกไม่ช้า เขาให้ความสำคัญขนาดย่องเข้ามาดูงานสานสัมพันธ์ในส่วนเอกชนก่อนเพราะทางภาคส่วนอื่นยังสับสน ทิศทางการเมืองยังไม่เข้าที่ สิ่งที่ดูเหมือนต้องทำทางการเกษตรคือการพัฒนาให้ทัดเทียมซึ่งกันและกันหรือให้ได้เปรียบเมื่อมีโอกาสจากฐานการผลิตที่มีสภาพแวดล้อมไม่แตกต่างกันมาก ความได้เปรียบทางด้านสิ่งแวดล้อม แรงงานที่พร้อมจะเรียนรู้และแสวงหาความมั่นคงทางการเกษตร ที่เรียนรู้ไม่ยากจากความต้องการของตลาดเป็นที่ตั้ง และหากวันนี้ถ้าเราเป็นครอบครัวเดียวกัน มีฐานการผลิตที่สอดคล้องกันคงเกิดความเข้มแข็งขึ้นในภาคส่วนการเกษตรโดยเฉพาะไม้ประดับตัดใบที่ตลาดมีการขยายตัวเติบโต อวดโฉมและใช้บริโภคไม่ด้อยกว่าไม้ประดับอื่นใดในตลาดการค้าโลกทีเดียว

อุดมการ์เด้นต้อนรับ รมต.เกษตรเวียดนามและภริยา

อุดมการ์เด้นต้อนรับ รมต.เกษตรเวียดนามและภริยา

เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรเวียดนาม ชมการผลิตไม้ตัดใบ

เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรเวียดนาม ชมการผลิตไม้ตัดใบ

รัฐมนตรีเกษตรของเวียดนาม บินมาดูงานเกษตรที่อุดมการ์เด้น

Assoc.Prof.Dr.BUI CACH TUYEN Ministry of Natural Resources and Environment Viet Nam Environment Administration